• 19:48 Arrivi
  Torino P.N.
  AV9653

  15

 • 19:58 Arrivi
  Venezia S.L.
  AV9445

  7

 • 20:08 Arrivi
  Venezia S.L.
  AV8447

  7

 • 20:18 Arrivi
  Mandela-sam.
  REG26297

  3EST

 • 20:20 Arrivi
  Perugia
  RGV2489

  7

 • 20:22 Arrivi
  Cesano
  REG7453

  1

 • 20:27 Arrivi
  Napoli C.Le
  AV9570

  12

 • 20:28 Arrivi
  Milano C.Le
  AV9555

  15

 • 20:30 Arrivi
  Fiumicino A.
  REG22109

  3

 • 20:30 Arrivi
  Fara Sabina
  REG21839

  5

 • 20:43 Arrivi
  Torino P.N.
  AV9341

  7

 • 20:45 Arrivi
  Fiumicino A.
  REG22111

  1

 • 20:52 Arrivi
  Cesano
  REG7455

  2

 • 20:53 Arrivi
  Napoli C.Le
  AV..9960

  11

 • 20:53 Arrivi
  Torino P.N.
  AV..9951

  15

 • 20:53 Arrivi
  Avezzano
  REG7519

  2EST

 • 20:58 Arrivi
  Napoli C.Le
  AV9572

  6

 • 20:58 Arrivi
  Venezia S.L.
  AV.8451

  7

 • 21:00 Arrivi
  Fiumicino A.
  REG22113

  1

 • 21:00 Arrivi
  Orte
  REG21841

  5

 • 21:04 Arrivi
  Milano C.Le
  AV..9995

  15

 • 21:12 Arrivi
  Milano C.Le
  IC1577

  17

 • 21:12 Arrivi
  Lunghezza
  REG12671

  3EST

 • 21:13 Arrivi
  Roma Termini
  RGV2330

  6

 • 21:13 Arrivi
  Chiusi-c.T.
  REG11691

  7

 • 21:17 Arrivi
  Brescia
  AV..8945

  15

 • 21:22 Arrivi
  Cesano
  REG7459

  3

 • 21:27 Arrivi
  Milano C.Le
  AV9559

  7

 • 21:30 Arrivi
  Fiumicino A.
  REG22115

  1

 • 21:33 Arrivi
  Venezia S.L.
  AV..8925

  7

 • 21:45 Arrivi
  Fara Sabina
  REG21843

  5

 • 21:52 Arrivi
  Cesano
  REG7463

  1

 • 21:53 Arrivi
  Milano C.Le
  AV..9955

  15

 • 21:57 Arrivi
  Tivoli
  REG26299

  1EST

 • 21:58 Arrivi
  Roma Termini
  RGV3374

  6

 • 21:58 Arrivi
  Venezia S.L.
  AV9453

  7

 • 22:00 Arrivi
  Fiumicino A.
  REG22117

  1

 • 22:00 Arrivi
  Poggio Mirt.
  REG21845

  5

 • 22:04 Arrivi
  Torino P.N.
  AV..9997

  15

 • 22:12 Arrivi
  Ancona
  RGV2327

  7

 • 22:28 Arrivi
  Torino P.N.
  AV9565

  15

 • 22:30 Arrivi
  Fiumicino A.
  REG22119

  3

 • 22:30 Arrivi
  Orte
  REG21847

  5

 • 22:33 Arrivi
  Venezia S.L.
  AV..8927

  7

 • 22:46 Arrivi
  Firenze Smn
  RGV2317

  7

 • 22:55 Arrivi
  Roma Termini
  RGV2492

  6

 • 22:58 Arrivi
  Venezia S.L.
  AV9457

  7

 • 23:00 Arrivi
  Fiumicino A.
  REG22121

  1

 • 23:11 Arrivi
  Torino P.N.
  IC35885

  1

 • 23:16 Arrivi
  Milano C.Le
  AV..9959

  15